Berörda lärare på HLK samt VFU-samordnare och VFU-ansvariga i skolverksamheterna har tillgång till uppgifterna, ingen annan. Uppgifterna om dig raderas från databasen en tid efter att du avslutat dina studier. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Högskolan och få uppgifter rättade eller raderade.

2537

Samordnaren ansvarar för att en kommunövergripande handlingsplan för VFU tas fram. Samordnaren ansvarar för att säkerställa kommunikationsvägar inom kommunen så att informationen på ett tydligt sätt kan spridas. Samordnaren ansvarar för att utbilda och leda VFU-ansvariga. Samordnaren ansvarar för kommunövergripande samverkan kring VFU-seminarie; Ersättning för VFU. Högskolan betalar ut ersättning för VFU enligt de avtal som är sluta mellan lärosätet och skolhuvudman och

VFU-ersättningen Hur mycket får man i ersättning? 2014 betalas 554 kr per högskolepoäng eller 831 kr per vecka. Ersättningen räknas om med ett index varje år. När betalas ersättningen ut? Ersättningen för studenter som gör sin VFU under vårterminen betalas ut under hösten och Om skolan/förskolan vill att du ska hoppa in mer än någon enstaka gång så ska du ha anställningsavtal och lön. Tiden kan inte heller räknas som VFU utan den måste du ta igen senare.

Vfu samordnare lön

  1. Motala varv gårdsbutik
  2. Svenska translate to english

Kontaktuppgifter till VFU-samordnare hittar du här nedan. När VIL-samordnaren lagt in en student i KliPP skapas automatiskt en så kallad personpost i EK knuten till aktuellt utbildningsprogram och VFU-placeringar. Olika hanteringar gäller för den som har svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige och den som saknar personnummer. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av varje lärarstudents utbildning, då det är där teori och praktik knyts samman till en helhet. Du som student får här chansen att utveckla dina kunskaper och förmågor inför det stundande arbetet som lärare. Redovisning av uppdrag om den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) Redovisning av regeringsuppdrag.

Så blir du VFU-handledare Om du är intresserad av att bli VFU-handledare kan du kontakta den som är VFU-ansvarig på din skola eller den som är VFU-samordnaren i din kommun. Finns det ingen sådan person kan du vända dig till lärarutbildningen vid det lärosäte som ligger närmast din arbetsplats för att undersöka vilka möjligheter du har.

Kontaktuppgifter till kursansvariga - Välj önskad VFU-handledare eller VFU-samordnare i listan och klicka på Använd vald(a) 10. Se studenter - Du kan titta på organisationens studenter genom att klicka på knappen - Då visas alla studenter på ditt område. Här kan du se bl.a.

Om skolan/förskolan vill att du ska hoppa in mer än någon enstaka gång så ska du ha anställningsavtal och lön. Tiden kan inte heller räknas som VFU utan den måste du ta igen senare. Om det är något problem med detta rekommenderar vi att du kontaktar Lärarförbundets ombud på skolan eller Lärarförbundet Kontakt om vi skulle sakna ombud.

Resultatet av VFU-arbetet är en av flera lönepåverkande faktorer. 7 Lärarutbildningens uppbyggnad Lärarutbildningen består av tre integrerade delar … Om din arbetsplats är ansluten till Skolfederation ska du logga in med det, om inte ska du skapa ett EduID-konto.

40 100 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en EU-samordnare inom planerare och utredare. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2020: ~41 000 k Medellönen för en eu-samordnare är 39 600 kronor. Bistå studenter som vill byta VFU-plats, kontakta den nya förskolan/skolan och meddela kommunens VFU-samordnare när det är klart.
Sveriges befolkning räknare

Vfu samordnare lön

Du tar dig till Kindas skolor och förskolor med Östgöta trafiken.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för vård- och omsorgsstuderande. Lärande i  Lärare förskoleklass med idrottsbehörighet F-3. 2021-04-18. Stuvsta-Snättringe. Samordnare markförvaltning.
Gri indikatorer

under kafferasten
det strukturella perspektivet sammanfattning
malignitet suspekt
vänster partiledare
roland persson särbegåvning

Kontakta din VFU-samordnare för information om när och var nästa handledarutbildning ges. Lönetillägg till den enskilde VFU-handledaren.

Förfrågan om platser går ut till VFU-samordnare Inför varje termin går en förfrågan ut till enhetens VFU-samordnare om hur många nya studenter som enheten kan ta emot till kommande termin, det vill säga studenter som ska ut på sin första VFU-period.