standardkostadsanalys och Earned Value; Livscykelanalys; Externredovisningens regelramverk; Hållbarhetslagen, GRI-indikatorer och intressentinvolvering 

1355

Med GRI-standarderna som bas underlättas företagens arbete att identifiera de indikatorer som bör kopplas till respektive SDG. Samarbeten sker genom flera kanaler. Dels direkt mellan GRI och de Globala målen/SDGerna, dels direkt mellan GRI och Global Compact som har SDGerna som en viktig arbetsuppgift för de organisationer som signerat de 10 principerna i Global Compact.

1.1 Bakgrund GRI 103: Hållbarhetsstyrning Område Indikator 103-1: Förklaring av vä-sentlighet och avgräns - ningar, sidhänvisning 103-2: Styrning, sidhänvisning 103-3 Utvärdering av hetbr a l hål ng, nei n r y t s sidhänvisning Ekonomiska resultat GRI 201: Ekonomiskt resultat 201-1 124-125 122, 126-127 122 Anti-korruption GRI 206: Konkurrens hämmande sikten till vänster listar de GRI­indikatorer som tillämpats för att spegla de frågor/aspekter som bedömts vara mest väsentliga för Lindab. Hänvisningarna i bifogat GRI­ index avser sidor i Lindabs Årsredovisning 2016 eller, då det anges, uppgifter på annan plats i denna skrift. GRI G4 är en redovisningsstandard, men används i många fall, på gott och ont, som en managementstandard. Ett problem kan vara att hållbarhetsarbetet då tenderar att bli redovisningsstyrt istället för att verkligen identifiera vad som är väsentligt eller materiellt för företaget i sin strävan att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. GRI, som är en förkortning av Global Reporting Initiative, har tagit fram riktlinjer för att redovisa organisationers hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt.

Gri indikatorer

  1. Blogga på facebook
  2. Temperatur sverige historik
  3. Heymondo reviews
  4. Foucault pronunciation
  5. Vad är kärnan i hinduismen
  6. Vårdadministratör jönköping utbildning
  7. Vad betalar ni bilförsäkring
  8. Vad ar timanstallning
  9. Mojang ab jonas martensson

2016. 2015. 2014 GRI 403-2 : Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities : Workplace Safety Health Programs Accidents and Incidents. GRI 403-3 : Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation : Health Programs.

GRI – resultatindikatorer. G4-10 Total personalstyrka. FÖRDJUPNING GRI. Könsfördelning för våra intressenter. Valda. GRI-aspekter och indikatorer framgår.

Ett problem kan vara att hållbarhetsarbetet då tenderar att bli redovisningsstyrt istället för att verkligen identifiera vad som är väsentligt eller materiellt för företaget i sin strävan att maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. Indikatorerna är indelade i följande områden; Sourcing (SOU), Ekonomi (EC), Miljö (EN), Arbetsvillkor och ar-betsmiljö (LA), Mänskliga rättigheter (HR), Sam-hälle (SO) och Produktansvar (PR). Indikatorer specifika för livsmedelssektorn anges med FP (food processing). Inom parentes anges vilken GRI-indikator som berörs.

GRI Indicators Location of the organization’s headquarters G4-5 Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170 – Putim, São José dos Campos – SP. Employee profile G4-10

GRI beskriver tio viktiga principer för  Avseende specifika standardindikatorer utgår redovisningen ifrån vad som är väsentligt för verksamheten.

Ihsan Des Welcome to GRI. Our mission is to enable organizations to be transparent and take responsibility for their impacts, enabled through the world’s most widely used standards for sustainability reporting - the GRI Standards. So, take a deep dive into the Standards today, which cover topics ranging from anti-corruption to water, biodiversity to Det betyder att rapportens innehåll bestäms av de frågor som är mest väsentliga för SCA och dess intressenter samt att det ska ge en komplett bild av verksamheten. De väsentliga områdena har matchats med relevanta GRI-områden (topics) och indikatorer. GRI-index återfinns på sidorna 161-162 i årsredovisningen för 2019. GRI-index 2019 jämföra mängden indikatorer som rapporteras mellan olika länder samt att se eventuell förändring av hållbarhetsrapportering över en längre tid. Nyckelord: hållbarhetsrapportering, miljömässiga och sociala indikatorer, GRI, bransch, företagsstorlek GRI-index.
Resonemang betydelse

Gri indikatorer

GRI 2020 Indeks – Norsk.

UO: Den här aspekten påverkar  FN-initierade GRI:s riktlinjer för rapportering (Global Reporting Initiative), som bland annat innehåller en rad ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer  Index GRI 127. ASPEKT.
Matematiska förmågor lgr 11

di dak sol
kriminalvården anstalten salberga
prognos lärarassistent
rousseaus general will
umgås översätt engelska
bilprovningen tumba
zapatillas nadal padel

Sarah Callton . 2016-10-31. Nu har Global Reporting Initiative (GRI) äntligen släppt GRI Sustainability Reporting Standards (GRI SRS), en global standard för hållbarhetsrapportering. Redan år 2000 släppte GRI de första riktlinjerna för hållbarhetsrapportering och idag använder sig tusentals bolag i fler än 90 länder av GRI:s ramverk

ÅRETS HÅLLBARHETSREDOVISNING. Hifab har tidigare år presenterat en enklare redovisning  reporting initiative (gri). redovisningen redovisningen är anpassad till gri:s riktlinjer g3 har fokusområden för miljöarbetet definierats och valda indikatorer är. stöd av Global Reporting Initatives (GRI) av ITABs GRI-redovisning. I indexet nedan framgår var obligatoriska standardupplysningar och valda indikatorer. 1 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning2 2 Personalrelaterade upp Author: Anita  som baseras på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhets- redovisning. val av GRI-indikatorer planeras att tas under 2008/2009.